Nieuws

Schutterij staat stil bij naamdag patroonheilige Sint Sebastianus.

Woensdag 20 januari, de naamdag van onze patroonheilige St. Sebastianus, vindt traditiegetrouw de jaarvergadering van onze vereniging plaats. Dit jaar helaas door corona geen H. Mis ter nagedachtenis van onze overleden leden en de heilige Sebastianus. Om toch stil te staan bij deze traditie heeft er een klein eerbetoon plaatsgevonden in onze parochiekerk. Op de facebook en de website van onze vereniging is het filmpje terug te zien.